Zapraszamy do udziału w szkoleniach zamkniętych o charakterze warsztatowym, dostosowanych do specyfiki pracy Państwa rady pedagogicznej. Każde spotkanie przygotowywane jest na podstawie Państwa sugestii i w oparciu o wieloletnie doświadczenie Oficyny MM w działalności na rynku oświatowym. Gwarantujemy profesjonalną kadrę trenerską oraz możliwość kreowania autorskich zagadnień, które uwzględnili Państwo w swoich planach doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2016/2017.
W wrześniu polecamy:


local
Facebook